Omlouváme se, informace na této stránce jsou k dispozici pouze anglicky. Použít překladač Přepnout do angličtiny

Příběhy
našich zákazníků a projektů

JOGS pomáhá africkým farmářům

Naše řešení, kombinující platformu FileMaker s mobilními hardwarovými technologiemi, umožňuje společnosti Jacoma v chudé africké zemi Malawi vymáhat férové obchodní praktiky a zlepšovat sociální a ekonomické podmínky tamních obyvatel.

Jacoma činí s pomocí našeho software výkup plodin v Malawi férovým a efektivním

Jacoma Estates Limited je anglickou investiční společností s farmářskými aktivitami v Africe. Kombinují plantážové pěstování makadamových ořechů s lesnictvím a výkupem vypěstovaných plodin (konkrétně paprik a chilli papriček) za hotové. Jacoma spolupracuje s více než 4 tisíci drobných farmářů v Malawi, poskytuje jim semena, poradenství a smluvní výkup vypěstovaných plodin. Jejich hlavní úsilí je zaměřeno na export vysoce kvalitních afrických plodin do světa a zlepšení života afrických farmářů, kteří tyto plodiny pěstují.

Lepší farmaření v Malawi

Jacoma vykupuje plodiny od malawských farmářů a vyváží je do světa. Na počátku neměli žádnou detailní evidenci.

Zákazníci Jacomy ale požadovali větší transparentnost původu jejich produtků, chtěli vědět, kdo jim ty produkty dodává. Jacoma nadšeně zavádí systémy, které jim umožňují jejich farmáře lépe poznat a pomáhat jim se zaváděním lepších zemědělských postupu, které jim ve výsledku dopomohou ke kvalitnějším a čistším produktům.

Proto se společnosst rozhodla vytvořit systém, který by jim pomoho celý proces zjednodušit a automatizovat a zároveň i sledovat každý pytel plodin z konkrétního malawského pole až ke koncovému zákazníkovi.

Vývoj systému

Ředitel Jacomy Duncan McDavid se obrátil na 24U jako partnera FileMaker Business Alliance, protože v té době už věděl něco málo o platformě FileMaker a zaujaly ho její možnosti. Neznal ale její plný potenciál. Po osobním setkání v Londýně, kde mu HOnza Koudelka představil naši nabídku, Jacoma zadala 24U vývoj nového informačního systému, včetně detailní analýzy a poradenství s výběrem nejvhodnějších hardwarových technologií.

První verze JOGSu, což je jméno, které Jacoma dala svému novému systému, byla připravena k použití během několika měsícu, společně s hardwarem dodaným také společností 24U přímo do Malawi.

V době vzniku tohoto článku vývoj systému stále pokračuje postupným přidáváním vylepšení a nových funkcí a JOGS roste ruku v ruce se společností, podobně jako dobře opečovávané plodiny. 24U systém udržuje, dohlíží na server, na kterém běží, a poskytuje technickou podporu, přestože je systém denně používán více než 7000 kilometrů od kanceláří 24U.

Registrace farmářů

První etapa vývoje byla zaměřená na registracif farmářů a přidělování identifikačních karet s RFID čipem. Systém byl později rozšířen i o podporu načítání QR kódů z oficiálních národních identifikačních karet vydáváných malawskými úřady, což zjednodušilo zadávání osobních informací o každém farmáři do systému a zamezilo chybám. Tento process registrace nového farmáře nyní trvá jen několik vteřin, narozdíl od původního systému, který vyžadoval ruční vyplňění papírového formuláře a jeho následné přepsání do počítače. Přidanou hodnotou je i to, že spolu s registrací jsou do systému uloženy i GPS souřadnice, takže společnost může sledovat, kde registrace fyzicky probíhají.

Identifikace pytlů pomocí RFID

Ve druhé etapě jsme přidali evidenci výkupních transakcí a podporu celého výkupního procesu. Nyní je každý ptytel plodin označený RFID tagem, který můžete kdykoli snadno naskenovat, a tak zjistit detailní informace o každé transakci, který byla s daným pytlem provedena, jako například kolik kterých plodin do něj bylo naplněno, kde, kterým farmářem, a kolik za ně dostal zaplaceno. Takto lze vysledovat skutečný původ každého jednotlivého pytle plodin vyváženého Jacomou, což firmě umožňuje detailně sledovat a zlepšovat kvalitu jejich produktů.

Sběr dat o výkupech

Pro zefektivnění výkupního procesu je každý nákladní vůz, který sváží vykoupené plodiny od farmářů, vybaven iPhonem, na kterém běží mobilní verze systému JOGS, mobilní tiskárnou účtenek, čtečkou RFID tagů a závěsnou digitální váhou. Když výkupčí vyzvedává sklizené plodiny od farmáře, po ověření identify farmáře naskenováním jeho identifikační karty vždy pro každý pytel naskenuje RFID tag pytle, a tak pytel spáruje s farmářem, který dodal jeho obsah. Farmář pak pověsí pytel na váhu a výkupčí na iPhonu potvrdí typ a kvalitu plodiny. Systém automaticky přečte hmotnost z váhy přes Bluetooth a přiřadí správnou výkupní cenu. Jako potvrzení o transakci pak vytiskne pro farmáře doklad o provedení transakci.

Volba hardwarových technologií

Veškerý hardware pro tento projekt byl pečlivě vybraný týmem 24U tak, aby co nejlépe vydržel podmínky malawského klimatu a prostředí. Vybraný  hardware zahrnuje odolné digitální váhy, RFID skenery a RFID karty, tiskárnu identifikačních karet a iPhone 7 Plus, který všechna zařízení integruje dohromady díky našemu vlastnímu plug-inu Gonector, provozuje samotnou aplikaci a nemá potíže s vysokou vzdušnou vlhkostí v Malawi.

Softwarová platforma

Samotný software je kompletně založen na platformě FileMaker. Tato volba nám umožnila vyvinout snadno použitelnou a uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci pro iPhone, která jednoduše synchronizuje data s databázovým systémem běžícím v hlavní kanceláři a umožňuje neustálé vylepšování a rozšiřování funkcionality společně s tím, jak firma zlepšuje své procesy a objevuje nové potřeby. Platforma FileMaker nabízí přesně to, co je zapotřebí pro vývoj nového systému, jehož nejen první verzi je potřeba doručit rychle, ale i budoucí úpravy a vylepšení vyžadují podobnou rychlost a flexibilitu.

Co o systému říká Jacoma

“Aplikace nám pomohla výrazně snížit režijní a fixní náklady celého byznysu. Toho jsme dosáhli zvýšenou efektivitou, který vyplynula z rychlosti, jakou nyní provádíme jednotlivé transakce. Jsme tak schopni za každý den realizovat mnohem více výkupů než dříve. V budoucnosti plánujeme systém rozšířit i o evidenci a správu zásob a majetku, a tím ještě více zefektivnit všechny naše činnosti.”

Call us Volejte
nám

+420 608 301 880

Obvykle jsme dostupní v pracovní dny mezi 8. a 18. hodinou

Pokud budete volat z viditelného čísla a nedovoláte se, zavoláme vám zpátky

Let us call you Voláme
zpět

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete 24U s.r.o., IČ: 26152584, se sídlem Zvole u Prahy, Skochovická 88, PSČ 252 45, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74920 souhlas s využitím Vašich osobních údajů, které jsou obsaženy ve formuláři, k zasílání obchodních sdělení o nabídkách a novinkách 24U s.r.o. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji a Vašich právech s tím souvisejících jsou obsaženy v zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů.

Loader Image