We are sorry, information on this page is available only in Czech. Use Translator Switch to Czech

Stories
of our customers and projects

Synetrans digitalizuje nákladní dopravu

Platforma FileMaker pomohla společnostem 24U and SYNELOGIS za pouhých 6 týdnů společně vyvinout a nasadit moderní zakázkovou aplikaci pro řízení nákladní dopravy, která kompletně nahradila papírové přepravní dokumenty a umožnila řidičům sdílet data s dispečinkem v reálném čase.

Od papíru k moderní nákladní přepravě se sdílením dat a informacemi o nákladech a výnosech v reálném čase

Hlavní přínosy:

  • Digitální provoz bez papíru
  • Efektivní plánování přepravy
  • Sdílení dat v reálném čase
  • Včasné řešení mimořádných událostí
  • Minimální nároky na zaškolení
  • Větší chuť do práce
  • Maximální využití moderních technologií
  • Přehled o nákladech a výnosech

Synergie v logistice

Společnost SYNELOGIS s.r.o. se snaží vnést synergii do logistických procesů použitím moderních technologií a sdílením dat v reálném čase mezi obchodem, dopravou, skladem, logistikou a zákazníkem.

V SYNELOGIS věří v inovace a hledají příležitosti tam, kde je ostatní nevidí. Jejich integrovaný systém SYNESYS má za úkol modernizovat zastaralé procesy v logistice a dopravě a dát obchodním společnostem schopnost intuitivně a v reálném čase řídit pohyb zboží tak, aby od výrobce k zákazníkovi dorazilo správně a rychle při vynaložení co nejmenších nákladů.

„Naše společnost dokáže zákazníkovi zprostředkovat informace ihned za pomoci moderních technologií. Trendy jsou takové, že v budoucnosti papíry nebudeme potřebovat. My se snažíme, aby zákazník nemusel podepisovat papír, který pak zahodí. Používáme tablety a za pomoci těchto zařízení zkracujeme dobu toku informací od dodavatele k zákazníkovi.“ řekl Jiří Šimák, jednatel SYNELOGIS s.r.o.

Příležitost s časovým limitem

Na začátku roku 2016 se SYNELOGIS naskytla příležitost nahradit provoz neefektivního dopravce spuštěním vlastní nákladní dopravy, a tím svému partnerovi pomoci snížit náklady na tuzemskou dopravu a zároveň vývoj přepravního modulu vyvíjeného systému SYNESYS založit na vlastních zkušenostech. Podmínkou úspěchu bylo spustit provoz od začátku března, tj. za necelé dva měsíce.

Jiří Šimák řekl: „Měli jsme velkou příležitost sami zajišťovat dopravu. Byl na to velmi krátký čas, protože stávající doprava jednoho z našich partnerů byla na pokraji krachu a my jsme toho chtěli využít a přinést něco nového. Díky tomu jsme mohli pořídit nový vozový park a nové technologie, se kterými bychom zefektivnili chod tohoto partnera.“

Příležitost přišla před koncem roku a 1. března měli řidiči vyjet s prvními zásilkami. V tomto čase bylo potřeba vybrat partnera a technologii pro vývoj, stihnout analýzu i vývoj, i aplikaci dostatečně otestovat, aby se po nasazení neobjevily chyby, které by  ohrozily provoz.

Moderní intuitivní aplikace pro počítače a tablety za 6 týdnů

Vyvinout za několik týdnů aplikaci, která bude zároveň funkční, moderní, intuitivní i pomůže modernizovat firemní procesy byla výzva ve všech směrech. Na druhou stranu možnost zcela se oprostit od zavedených procesů je ideální příležitost využít naplno ty nejmodernější technologie, které jsou právě na trhu.

Požadavek na intuitivní uživatelské rozhraní se promítl již do výběru technického vybavení, kdy pro dispečink byly zvoleny počítače iMac a pro řidiče iPady. Postavit celou aplikaci na platformě FileMaker pak bylo klíčem ke zvládnutí celého projektu v požadovaném termínu.

„Tím, že jsme k vývoji použili FileMaker, tak jsme byli jednak schopni aplikaci vytvořit za tak krátký čas a také jsme po nasazení mohli poměrně pružně aplikaci upravovat podle potřeb, které se ukázaly z praxe,“ řekl Milan Zach, vedoucí vývojového týmu, 24U s.r.o.

Optimalizované procesy

Proces začíná na dispečinku, kam přijde objednávka na přepravu zásilky. Aplikace Synetrans pomáhá dispečerovi rychle rozdělit zásilky mezi volné kamiony tak, aby dorazily ke svým adresátům co nejrychleji a nejlevněji. Největší inovaci Synetransu v této fázi procesu je, že dispečer má předem k dispozici analýzu předpokládaných nákladů a výnosů.

Jakmile jsou zásilky připravené k přepravě, přichází na scénu iPad, který pro řidiče  zcela nahradil papírové přepravní listy. Díky mobilní aplikaci je řidič neustále v kontaktu s dispečerem, aniž by tím ohrozil svou bezpečnost nebo ztrácel čas nečekanými přestávkami.

„Je důležité, aby dispečer a řidič sdíleli informace v reálném čase. Aby řidič měl možnost komunikovat s dispečerem lehce a předávat mu informace o tom, v jakém stavu je zásilka. Má možnost jednoduše zdokumentovat, vyfotit a přidat poznámku a bez nutnosti telefonátu tyto informace sdílí s dispečerem. Naopak dispečer má možnost na změnu od klienta reagovat tím, že provede změnu v systému, a tato se okamžitě přenese na iPad k řidiči. Před spuštěním Synetransu byla komunikace dispečera s řidičem velmi obtížná,“ vysvětluje Jan Čech, jednatel SYNELOGIS s.r.o.

Intuitivní ovládání

FileMaker Go umožnil v aplikaci naplno využít možnosti iPadu včetně operativního pořízení fotografií zásilek, sledování aktuální polohy kamionu pomocí GPS nebo podepsání převzetí zásilky na displeji iPadu. Aplikace je přitom funkční i offline, takže řidiče neomezí ani dočasná ztráta signálu mobilní sítě. Díky nedávno uvedenému iOS FileMaker SDK navíc bylo možné Synetrans nainstalovat na iPad v podobě samostatné nativní aplikace, takže ji řidič spouští a používá jako jakoukoli jinou aplikaci zcela intuitivně.

„Součástí zadání bylo vyloučit manuály a minimalizovat jakoukoli potřebu školení, a to se velice dobře podařilo. Téměř bez jakéhokoli zaškolení se tablety daly do rukou řidičům, kteří mnohdy neměli zkušenost s ovládáním tabletů a během prvního dne byli schopni fungovat, rozvážet zásilky, komunikovat s dispečery, a velice rychle si na aplikaci zvykli,“ potvrzuje Jan Čech.

„Fluktuace zaměstnanců je velká a je potřeba nové lidi rychle zaškolit. V předchozím softwaru, který jsem používal, bylo zaškolení otázkou dvou až tří dnů. U aplikace Synetrans na to stačí půl dne,“ upřesňuje Jiří Šimák.

Efektivnější provoz a více chuti do práce

Cesta vývoje vlastní aplikace se i přes omezený čas, který byl k dispozici, ukázala jako přínosná již v prvních dnech provozu. Firma byla schopna za provozu operativně optimalizovat procesy i obchodní dohody tak, aby byla schopna dosáhnout co nejlepších výnosů jak pro sebe, tak pro své klienty.

„Nesporným přínosem aplikace je to, že řidiči i dispečeři dostali chuť pracovat. Synetrans nám také pomohl analyzovat spoustu dat a vyvrátit některé pochyby, zda naše procesy jsou efektivní a zda zásilky, které přijímáme a doručujeme vlastními vozy jsou rentabilní,“ řekl Jan Čech, jednatel SYNELOGIS.

Vývoj pokračuje

Nasazením první verze vývoj neskončil, naopak aplikace začala žít a růst. Praxe začala přinášet cenné poznatky, které díky platformě FileMaker bylo možno rychle zapracovat a nasadit do provozu aktualizované verze.

Díky tomu, že bylo prostředí aplikace jednoduché a příjemné, uživatelé ochotně přicházeli s vlastními nápady, jak aplikaci vylepšit.

„Jak řidiči, tak dispečeři přišli s poznatky, které bylo zapotřebí co nejdříve zapracovat. Bylo to nasazení a přístup k věci ze strany 24U a vlastnosti plaformy FileMaker, které umožnily, abychom během následujících 2 měsíců nasadili 6 nových verzí a mohli rychle reagovat na potřeby uživatelů,“ dodal Jan Čech

Jeden tým ze dvou světů

Klíčem k úspěchu bylo vytvoření společného týmu složeného ze zkušených softwarových vývojářů na straně 24U a lidí s bohatou praxí v logistice na straně SYNELOGIS, kteří si navzájem rozuměli a byli ochotni společně hledat řešení. Díky tomu, že jsme na projektu pracovali jako jeden tým, jsme dokázali aplikaci Synetrans v tak krátkém čase uvést do provozu.

Jiří Šimák hodnotí spolupráci s 24U: „Firma 24U předčila naše očekávání v tom, že nám doporučila dobrý produkt, se kterým jsme byli schopni ve velmi krátkém čase 6 týdnů vytvořit systém pro nové technologie, které využíváme. To mě uchvátilo. Stáli jsme před velkou výzvou, zda budeme efektivní a zda nás partneři budou chtít. Díky FileMakeru jsme toho docílili téměř okamžitě. Na začátku března 2016 jsme spustili projekt Synetrans, ve kterém využíváme platformu FileMaker a moderní technologie ve vzájemné symbióze.“

Jan Čech dodává: „24U jsou profesionálové, chtějí být hrdi na svou práci, baví je to, co dělají, a to potom baví i tu druhou stranu.“

Call us Call
us

+420 608 301 880

Usually available on working days between 7am and 5pm GMT

We'll call you back if you call from a discoverable phone number and fail to reach us

Let us call you Let us
call you

By completing and sending the form you agree that 24U s.r.o., a company established under the laws of the Czech Republic, with its registered office: Zvole u Prahy, Skochovická 88, CZ-25245, registered in the Commercial Register with the Municipal Court in Prague, section C, inset 74920 will use your personal data contained in the form for the purpose of sending 24U’s news, updates and other commercial communications. Providing 24U with personal data for the said purpose is optional. Details on personal data processing and on your rights connected therewith are contained in 24U’s Privacy Policy.

Loader Image