We are sorry, information on this page is available only in Czech. Use Translator Switch to Czech

Stories
of our customers and projects

Adiutor - plánování výroby

Compo Tech PLUS vyrábí unikátní komponenty z uhlíkových vlánek s výjimečnými mechanickými parametry. S pomocí 24U byli schopni nahradit proces plánování produkce založený na týdenní aktualizaci velké plánovací tabule softwarovou aplikací, která velkou část práce dělá za ně. Aplikace, kterou sami pojmenovali Adiutor, nyní umožňuje plán výroby aktualizovat kdykoli podle aktuální potřeby a všichni k němu mají přístup přímo ze svého pracoviště.

Plánování výroby unikátních výrobků z kompozitních materiálů pomohla zefektivnit platforma FileMaker

Comop Tech začínal výrobou jednoduchých produktů, jako jsou trubky. Postupem času se posunuli ke složitějším strukturám. Nejprve vytvářeli spoustu prototypů a individuálních zakázek, až postupně přešli na větší produkce a počet různých typů objednávek narostl. Tak se rozhodli vybudovat systém, který by jim s organizací a plánováním výroby pomohl. Systém byl zpočátku založen na excelových tabulkách. Pak přišel Rory Carter s platformou FileMaker.

Původně tuto databázovou aplikaci používali jen ke generování a tisku malých lístečků, které lepili na velkou plánovací tabuli. Tento jednoduchý informační systém jim pomáhal vypořádat se se všemi objednávkami, požadavky a obchodními aktivitami.

Hledání pomoci zvenčí

Jak ale složitost systému rostla, dostala se do bodu, kdy už interní vývojáři nestačili systém aktualizovat v návaznosti na aktuální potřeby. Tehdy se na nás vedení Compo Techu obrátilo, abychom jim poradili a pomohli.

Naším prvním krokem byl audit stávajícího systému a detailní procesní analýza. Cílem auditu bylo odhalit možné slabiny a zacílit vývoj systému směrem k větší efektivitě, spolehlivosti a škálovatelnosti, jakož i zjednodušit a automatizovat procesy Compo Techu, aby firma mohla růst a neomezovaly ji v tom limity jejich systému.

Pojmenování aplikace

V rámci analýzy jsme lidem z Compo Techu doporučili, aby svému systému dali nějaké jméno. Po prvotním zaváhání zjistili, že to byl svělý nápad, protože uživatelé s k systému skrze jeho jméno mohli vytvořit osobní vztah. A dobré jméno může pomoci vybudouvat pozitivní vztah. Zvláště, když lidé mohou toto jméno snadno a přirozeně používat při komunikaci. Svůj systém se rozhodli pojmenovat Adiutor.

Přidanou hodnotou, kterou společnost 24U přinesla do týmu, jsou vývojové standardy. Společně jsme tak byli schopni skombinovat širokou softwarovou zkušenost vývojářů 24U s hlubokou technologickou znalostí výrobních a obchodních procesů lidí z Compo Techu.

“Než jsme začali používat Adiutor, občas jsme zapomněli na nějaký projekt. protože jsme řešili spoustu jiných důležitých problémů současně. S Adiutorem jsme schopni řídit všechny naše projekty a máme vše pod kontrolou.” (Ondřej Uher, ředitel výzkumu a vývoje, Compo Tech PLUS spol. s r. o.)

iPad jako prachu odolný terminál

Jedním ze specifik práce s uhlíkovými vlákny je to, že při výrobě vzniká vodivý prach, a to moc nepomáhá elektrickým zařízením. Díky FileMaker Go jsme mohli v rámci systému vytvořit uživatelské rozhraní i pro iPad. Ten je odolný vůči prašnému prostředí, ta tak uživatelé mohou bez obav do systému přistupovat i přímo z výroby.

Zpátky do práce

Nakonec, když byl návrh nového informačního systému Adiutor hotov, implementovali jsme ho do praxe. Compo Tech dodnes používá svůj renovovaný systém založený na platformě FileMaker pro řízení všech svých projektů. Vše mají pod kontrolou a srozumitelné. Jejich zaměstnanci navíc oceňují uživatelský přívětivý grafický vzhleded a všichni vědí, co mají dělat.

“Spolupráce s 24U je velmi dobrá, byli jsme z ní nadšeni.Ten největší přínos, který vidím, je pohled profesionálů z vnějšku, kteří nám pomohli nasměrovat ten náš systém tak, aby byl dostatečně robustní a aby byl otevřený i do budoucnosti. Služby 24U bych doporučil každému, kdo hledá flexibilní řešení, každému, kdo se nespojí s nějakým předem nastaveným řešením.” (Vladislav Ptašnik, vedoucí vároby, Compo Tech PLUS, spol. s r. o.)

Call us Call
us

+420 608 301 880

Usually available on working days between 7am and 5pm GMT

We'll call you back if you call from a discoverable phone number and fail to reach us

Let us call you Let us
call you

By completing and sending the form you agree that 24U s.r.o., a company established under the laws of the Czech Republic, with its registered office: Zvole u Prahy, Skochovická 88, CZ-25245, registered in the Commercial Register with the Municipal Court in Prague, section C, inset 74920 will use your personal data contained in the form for the purpose of sending 24U’s news, updates and other commercial communications. Providing 24U with personal data for the said purpose is optional. Details on personal data processing and on your rights connected therewith are contained in 24U’s Privacy Policy.

Loader Image